بیماری خاص

زمانی که نیاز به درمان پزشکی دارید، بیمه عمر پاسارگاد از شما حفاظت می کند .

پوشش بیماریهای خاص:

هنگامی که شما احتیاج به درمان پزشکی دارید از پوشش بیمه ای این بیمه نامه می توانید استفاده نمائید.
در این بیمه نامه بیمه شده خود را در مقابل هزینه های سنگین بیماری خاص بیمه می کند و بدون نیاز به ارائه صورت هزینه می تواند از سرمایه بیمه بیماری خاص بیمه عمر بهره مند شود همچنین سایر پوشش های بیمه ای نیز کماکان ادامه خواهد یافت. پوشش تکمیلی ابتلا به بیماریهای خاص (تا سن۶۰سالگی) نیز حداکثر به میزان ۳۰ درصد سرمایه بیمه عمر تا سقف ۲۵ میلیون تومان (طرح جدید)به ازای هر بیماری خواهد بود.

بیماریهای تحت پوشش:
۱-سکته قلبی Myocardial Infarction
۲-سکته مغزی Stroke
۳-جراحی عروق قلب Coronary Artey Surgery
۴-پیوند اعضای اصلی بدن Main-Organ-Graft
۵-سرطان Cancer

در بیمه نامه عمر و تامین آتیه پاسارگاد برای هر بیماری سقف ۴۰ میلیون تومان و جمعا ۲۰۰ میلیون تومان (طرح جدید) در نظر گرفته شده است و با استفاده از یک پوشش، امکان استفاده از پوشش های دیگر در همان سال یا سالهای بعد نیز وجود دارد که یکی از بزرگترین مزایای این بیمه نامه می باشد.

 

خرید انلاین بیمه زندگی