آرامش امروز ، آسایش فردا

مهم ترین ویژگی های طرح بیمه بازنشستگی و سرمایه گذاری

 ۱- بازنشستگي مکمل: بيمه هاي بازنشستگي جاري كفاف يك زندگي معمولي را در دوران بازنشستگي ندارند، به همين دليل بيمه مركزي ايران طرحي را با  عنوان بیمه بازنشستگی ارائه کرده است تا جبران همه كاستي هاي آينده را داشته باشد. سرمایه بازنشستگی علاوه برتأمین نیازهای دوران بازنشستگی برای تأمین مواردی از قبیل: تهیه مسکن، هزینه های ازدواج فرزندان، هزینه های تحصیل فرزندان، تهیه جهیزیه و … مورد استفاده قرار می گیرد. در انتهای دوره به دو صورت ميتوان از صندوق بازنشستگي استفاده كرد:

الف – صندوق بازنشستگي را به صورت يكجا دريافت كرد.               

ب – صندوق بازنشستگي را به صورت مستمري دريافت كرد.

ج – برخورداری از پوشش های بیمه ای در طول مدت قرارداد علاوه بر سرمایه گذاری به شرح ذیل :

۲- بيماري هاي خاص : در این طرح ۵ بیماری خاص تا سقف ۲۰۰ ميليون تومان تحت پوشش قرار می گیرد.

۳- از كار افتادگي کامل و دائم : در صورت از كارافتادگي کامل و دائم بيمه شده خدمات زیر داده می شود:

الف- بيمه شده تا پايان قرارداد بيمه اي (۵ تا۳۰ سال) از پرداخت حق بيمه معاف می شود و حق بيمه را شركت بيمه پرداخت می کند.

ب- بیمه شده تا سقف  ۴۰ میلیون تومان غرامت از کار افتادگی دريافت می کند.

۴- پوشش عمر و حادثه:

الف- فوت طبیعی : در صورت بروز فوت طبیعی بيمه شده، تا سقف ۲۵۰ ميليون تومان غرامت پرداخت می شود.

ب- فوت بر اثر حادثه : در صورت بروز فوت بر اثر حادثه بيمه شده، تا سقف ۵۰۰ ميليون تومان غرامت پرداخت می شود.

ج- نقص عضو و از کار افتادگی بر اثر حادثه: در صورت بروز نقص عضو و ازکارافتادگی بیمه شده، تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان غرامت پرداخت می شود.

د-هزینه پزشکی بر اثر حادثه: در صورت بروز حادثه تا سقف ۲۵ میلیون تومان هزینه پزشکی پرداخت می شود.

۵-وام: بیمه گذار می تواند بعد از پرداخت ۶ قسط تقاضای وام نماید. اين وام ۹۰% ارزش صندوق بازنشستگي بوده و سود آن ۴% و بازپرداختش ۳ ساله است.

۶-دریافت سود مشارکت : بیمه پاسارگاد علاوه بر سود تضمینی بیمه مرکزی بیمه شدگان خود را در سود مشارکت سالانه ای که در پایان هر سال محاسبه میشود سهیم مینماید.

۷- معاف از مالیات : سرمایه ای که در این طرح جمع می شود معاف از ماليات بر ارث مي باشد.

۸- خدمات تکمیل درمان SOS: بعد از رسیدن سود صندوق به مبلغ ۲ میلیون تومان از پوشش بیمه تکمیلی SOS نیز بهره مند میشوید.

۹-آتش سوزی: بیمه آتش سوزی منزل مسکونی به عنوان یک هدیه برای دارندگان طرح بیمه بازنشستگی و سرمایه گذاری می باشد.

۱۰-  تخفیفات: بیمه شخص ثالث تا ۲٫۵% ، بیمه بدنه تا ۳۵%، حوادث انفرادی تا ۴۰% و درمان مسافرتی ۳۵% برای دارندگان طرح می باشد.

۱۱-باشگاه مشتریان: ارائه کارت تخفیف باشگاه مشتریان برای اولین بار در کشور تا ۵۰% تخفیف واقعی در خدمات درمانی و دندانپزشکی

نمونه جدول سرمایه گذاری با مبالغ ذکرشده در طی سال های مختلف به شرح ذیل می باشد:

اقساط ماهیانه اندوخته ۱۰ ساله اندوخته ۱۵ ساله اندوخته۲۰ ساله اندوخته ۳۰ ساله
۳۰۰  هزار تومان ۸۸،۴۲۷،۰۰۰ ۲۵۵،۲۶۲،۲۳۱ ۶۳۹،۵۵۶،۳۷۴ ۳،۳۴۵،۵۵۳،۹۵۸
۲۰۰ هزار تومان ۵۷،۲۵۵،۴۷۲ ۱۶۶،۳۰۵،۰۵۷ ۴۱۸،۳۵۰،۳۱۵ ۲،۱۹۴،۸۸۸،۵۵۴
۱۵۰ هزار تومان ۴۲،۵۶۳،۶۸۲ ۱۲۳،۵۳۴،۸۷۵ ۳۱۰،۹۳۱،۹۴۳ ۱،۶۳۳،۱۵۵،۲۸۲
۱۰۰ هزار تومان ۲۸،۳۶۷،۴۵۰ ۸۲،۰۸۴،۹۹۴ ۲۰۶،۱۳۰،۹۸۹ ۱،۰۸۱،۵۶۴،۸۷۴

مبالغ فوق با نرخ مصوب بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با افزایش  ۱۵ درصد در سال منظور شده است. ضمناً به اندوخته های فوق سود مشارکت سالانه نیز اضافه میگردد.

خرید انلاین بیمه بازنشستگی

ضمناً به اندوخته های فوق سود مشارکت سالانه نیز اضافه میگردد.

  • تضمین امنیت خود و خانواده
  •  سرمایه گذاری برای دوران بازنشستگی
  • سرمایه گذاری برای دوران تحصیل و ازدواج فرزندان
  • برخورداری از بالاترین پوشش های بیمه ای و همچنین صرفه جویی در هزینه های جاری